Τι είναι το Basenji.Net
 
Ιστορία Το Basenji.Net δημιουργήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1999 από τον Πέτρο Παπαδόπουλο κάτοχο ενός basenji.
Σκοπός Ο σκοπός του Basenji.Net είναι να παρέχει πληροφορίες για τα basenji. Οι αγγλικές μας σελίδες δεν προσπαθούν να συναγωνιστούν τα αρκετά sites στην Αγγλική γλώσσα (μερικά από τα οποία έχουν πολύ καλό περιεχόμενο) και γι' αυτό θα βρείτε πολλές παραπομπές σε αυτά.
Τα περισσότερα από τα sites βρίσκονται στις ΗΠΑ και ασχολούνται με θέματα αυτής της χώρα. Δεν υπάρχει κάποιο κεντρικό site στην Ευρώπη, αν και πολλές από τις καλύτερες γενεαλογικές γραμμές αυτής της ράτσας βρίσκονται στην ήπειρο αυτή. Σκοπός μας είναι να υπηρετήσουμε την κοινότητα των φίλων των basenji στην Ευρώπη. Δεν αποκλείουμε πληροφορίες που δεν αφορούν την Ευρώπη. Απλά δεν αναφερόμαστε σε θέματα που ισχύουν μόνο για τις άλλες χώρες εκτός Ευρώπης.
Ειδικά για την Ελλάδα ο σκοπός του Basenji.Net είναι πιο σημαντικός. Από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχουν sites στην Ελληνική γλώσσα που να ασχολούνται με τα basenji και οι πηγές πληροφόρησης (βιβλία, περιοδικά) είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Γι' αυτό προσπαθούμε να καλύψουμε κάθε πλευρά του θέματος των basenji στις Ελληνικές σελίδες μας, έστω και αν οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν σε άλλα sites στην Αγγλική γλώσσα.
Τεχνικά Στοιχεία Το Basenji.Net είναι ένα εικονικό site (virtual web site) που φιλοξενείται από την Mercury Research Systems και βρίσκεται φυσικά στην Αθήνα.
Προειδοποίηση Ελέγχουμε πάντα την προέλευση των πληροφοριών που θα βρείτε στις σελίδες μας, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα ακόμα και σοβαρών λαθών και για το λόγο αυτό δεν δίνουμα καμία εγγύηση.
Μην εμπιστεύεστε μόνο αυτό το site, αν ζητάτε σημαντικές πληροφορίες για το basenji σας (διατροφή, ασθένειες κλπ.). Διασταυρώστε κάθε λεπτομέρεια και συμβουλευθείτε ειδικούς προσωπικά πριν κάθε ενέργεια.
Δείτε ακόμα
Τα Νέα μας
Ευρετήριο του Site
 
 © 1999 Basenji.Net